Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality a akce > Provoz MŠ od 1. 9. 2020

Provoz MŠ od 1. 9. 2020Provoz MŠ Předín od 1.9.2020 v souvislosti s COVID-19

 

Provoz mateřské školy bude co nejvíce přizpůsoben běžnému režimu, a to za dodržování zvýšených hygienických požadavků.

Pravidla pro provoz mateřské školy od 1.9.2020 vycházejí z manuálu vydaného MŠMT dne 17.8.2020.

 

  • Nebude vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti
  • Při vstupu do školní budovy nebude dětem měřena teplota, pouze v případě příznaků respiračního onemocnění
  • Do mateřské školy nesmí chodit děti s příznaky jakéhokoli nachlazení
  • Jestliže se příznaky nachlazení objeví během pobytu ve školce, bude dítě izolováno a po telefonické výzvě jsou zákonní zástupci povinni si svoje dítě co nejrychleji vyzvednout
  • Děti s běžným nachlazením nebo s alergií doloží lékařské potvrzení
  • Po vstupu do školní budovy si rodiče vydezinfikují ruce, dětem budou ruce vydezinfikovány učitelkou po převzetí dítěte při příchodu do MŠ
  • Vstup cizích osob do MŠ bude výrazně omezen, rodiče se budou zdržovat v šatně MŠ po nezbytně nutnou dobu
  • Časté mytí a dezinfekce rukou, důkladné větrání, zvýšený úklid spojený s dezinfekcí všech povrchů, klik a sociálních zařízení
  • Výrazně omezíme všechny akce, které přímo nesouvisí s výukou /výlety, exkurze, přenášky, besedy, kulturní a sportovní akce, …/

 

V případě konkrétní mimořádné situace spojené s covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS.

 

                                                                                 Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

V Předíně dne 20.8.2020