Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Jiné projekty

Jiné projekty

Celé Česko čte dětem

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem, která sedmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. 

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Naše aktivity jsou určeny nejen dětem, zapojujeme všechny generace.

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, 

dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN.

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Pravidelné čtení dítěti:

 • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
 • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 • podporuje psychický rozvoj dítěte;
 • posiluje jeho sebevědomí;
 • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 • formuje čtecí a písemné návyky;
 • učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
 • rozvíjí představivost;
 • zlepšuje soustředění, uklidňuje;
 • trénuje paměť;
 • přináší všeobecné znalosti;
 • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 • rozvíjí smysl pro humor;
 • je výbornou zábavou;
 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 • je prevencí patologických jevů;
 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Naše mateřská škola je členem Klubu školek, které čtou

MRKVIČKA - podpora ekologické výchovy do mateřských škol Kraje Vysočina

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem Mrkvičky je:

 • dále vzdělávat v oblasti environmentální výchovy 
 • zprostředkovat setkávání pedagogů MŠ v kraji Vysočina 
 • inspirovat

MALÝ ZAHRADNÍK

Naše mateřská škola je zapojena od školního roku do projektu Malý zahradník.

Malý zahradník je vzdělávací program AGRO CS a.s., který je určený mateřským školám, zejména těm zaměřeným na přírodu, ekologickou výchovu, a dále na ty mateřské školy, které mají o tato témata zájem. Malý zahradník oslovuje především děti staršího předškolního věku, dle uvážení a zvyklostí jednotlivých mateřských škol ale lze vybrat témata vhodná i pro mladší předškoláky.

Hlavním garantem projektu je firma AGRO CS a.s. Česká Skalice, na jednotlivých projektech se podílejí i partnerské firmy. V současnosti jsou jimi firma SEMO a.s. a Plastia s.r.o.

Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost, zdravou soutěživost. Cílem programu je mj. i vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by se v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností a her, které u dětí rozvíjejí vztah k přírodě, přírodním materiálům a lidské práci.

Ve školním roce 2021/2022 pracujeme s dětmi na těchto projektech :

 • Kopu, kopu brambory
 • Nové vyvýšené záhony
 • Jahůdkový záhonek