Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenské pracoviště > Plán práce

Plán práce na školní rok 2016/2017 (ZŠ Předín)

I. Práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami

 • ve spolupráci s TU, s učiteli ČJ, M a cizích jazyků vyhledávání a orientační šetření žáků, kteří vyžadují zvláštní pozornost
 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou (především Třebíč, Jihlava) a SPC (Jihlava)
 • ve spolupráci s TU sledovat adaptační problémy žáků (především 1. a 6. ročník)
 • vedení evidence integrovaných žáků

II. Kariérové poradenství

 • poradenská pomoc žákům při volbě povolání
 • skupinové i individuální poradenství v této oblasti
 • spolupráce s rodiči především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujících v oblasti profesního poradenství
 • připravovat a kontrolovat přihlášky
 • evidence a rozdávání zápisových lístků
 • zpracovat přehledy zájmů žáků o SŠ
 • přehled přijatých žáků na SŠ - statistika Kraje Vysočina

III. Metodická činnost

 • vedení při integraci a vypracovávání PLPP a IVP
 • vedení při práci s nadanými žáky
 • shromažďování informací o žácích v poradenské péči
 • předání info o žácích v poradenské péči ostatním pedagogům
 • účast na výchovných komisích ve spolupráci s TU, MP, ŘŠ - zápisy
 • ve spolupráci s TU a MP zajistit prevenci zneužívání návykových látek a jiných závislostí, prevenci záškoláctví, školní neúspěšnosti a primární prevenci sociálně patologických jevů

 IV. Informační činnost

 • poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům
 • zveřejňování důležitých informací výchovného poradce pro rodiče na webových stránkách školy

V Předíně 29.8.2016

Zpracovala:  Mgr. Dagmar Suchá