Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenské pracoviště > Výchovný - kariérní poradce

Výchovný - kariérní poradce

Výchovný - kariérní poradce: Mgr. Dagmar Suchá

Výchovný - kariérní poradce Vám dle svých možností pomůže s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí a poskytne Vám pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ.

Výchovný - kariérní poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (Pedagogicko psychologická poradna, Krizové centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, policie, lékaři).

Výchovný - kariérní poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a školním metodikem prevence.

Výchovný - kariérní poradce je tu ale i pro žáky samotné:

Výchovný - kariérní poradce je tu od toho, aby Ti pomáhal s problémy, které Tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec, je jedna z možných cest k řešení. Navíc by Ti měl pomoci s hledáním střední školy, až budeš na té naší končit vzdělávání.

Přijít můžeš s čímkoli:

  •  Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
  •  Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
  •  Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
  •  Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
  •  Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
  •  Děje se ti něco zlého?
  •  Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?

Přijď i s jakýmkoli jiným problémem.

Pro žáky je výchovný - kariérní poradce k dispozici kdykoliv v době jeho přítomnosti – II. patro - kabinet zeměpisu.

Konzultace s výchovným - kariérním poradcem je možná i po vzájemné dohodě kdykoliv. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem (tel.  568 884 380 nebo emailem Dagmar.Sucha@seznam.cz)