Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Celoroční projekt

Celoroční projekt

 

Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá

 

PODZIM

JSME VE ŠKOLCE

Seznámíme se s kamarády v MŠ, se zaměstnanci a prostředím MŠ, režimem dne a pravidly soužití ve školce, se značkou, kterou používáme, místem v šatně.

Budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, posilovat počáteční prosociální chování a postoje k druhým. Budeme se učit respektovat dospělého a ostatní děti, jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti, uvědomovat si svoji vlastní identitu.

Budeme rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, navazovat dětská přátelství, začleňovat se do kolektivu.

Využijeme říkadel, písní a pohádek, které už děti znají, naučíme se i nějaké nové. Nabídneme dětem rozmanité činnosti, budeme si hrát, malovat, zpívat, tančit, hrát divadlo, sportovat, obědvat, odpočívat…

 

PODZIMNÍ POHÁDKY

Budeme zařazovat témata týkající se pravidel, práce na zahradě, ovoce a zeleniny, zdraví, podzimu v lese, počasí,…

Tato témata propojíme s pohádkami O Budulínkovi (zdravá strava, dodržování pravidel), O veliké řepě (práce na poli a na zahradě), O Otesánkovi (význam zdravé výživy), O Červené karkulce (les, zdravé a nezdravé potraviny), Hrnečku vař (dodržování pravidel, počasí) a O Sněhurce (jablko jako typický plod podzimu, jedovaté a nebezpečné rostliny či věci).

Budeme poznávat ovoce a zeleninu z naší země, kde co roste, učit se, co je dobré pro zdraví.

Budeme rozvíjet smyslové vnímání, ochutnávat, zkoumat, vonět, pozorovat měnící se přírodu, zahradu a pole na podzim, pozorovat práci zemědělců na poli, pracovat na naší zahradě, poznávat sad, zahradu, ovocné stromy a jejich plody, sbíráme plody podzimu a tvoříme z nich.

Zopakujeme si známé písničky, procvičíme rytmus, zahrajeme  si na tělo, s rytmickými nástroji.

 

 

PODZIMNÍ SLAVNOSTI

Oslavíme svátek naší republiky, seznámíme se s místem, kde žijeme, pojmy rodná vesnice x město, vlast, hlavní město, vlajka, prezident, poslechneme si českou hymnu.

Seznámíme se s místními tradicemi – předínská svatováclavská pouť, Památka zesnulých.

Oslavíme svátky a narozeniny dětí.

 

 

ZIMA

ADVENT

V tomto období budeme pracovat s pohádkou Čert a Káča, která děti zavede do pohádkového pekla, ale také je seznámí na elementární úrovni s některými „pekelnými“ lidskými vlastnostmi.

Poznáme adventní zvyky a obyčeje, připomeneme si sv. Lucii, sv. Barboru, Mikuláše s čerty, čertovsky si zařádíme v zábavním parku ve Stříteži, seznámíme se s příběhem o narození Ježíška. Budeme rozvíjet smyslové vnímání, chutě a vůně Vánoc, upečeme si perníčky, budeme zpívat a poslouchat vánoční koledy, poznávat, jak se Vánoce slaví jinde ve světě. S rodiči si vyrobíme něco vánočního a užijeme si vánoční pohody, navštívíme místní kostel a podíváme se na Betlém, připomeneme si tradici Tří králů.

 

ZIMNÍ POHÁDKY

Inspirací pro zimní činnosti najdeme v pohádkách O dvanácti měsíčkách (téma času, střídání měsíců a ročních období, jevů zimního počasí) a Myška a makovice (péče o zvířátka v zimě). Budeme poznávat volně žijící zvířata, která žijí v lese, na poli, jak se jim v zimě žije, kdo se o ně stará, půjdeme ke krmelci, budeme pozorovat a určovat stopy zvířat, nasypeme ptáčkům do krmítek, určíme ptáčky podle atlasů a encyklopedií, nakreslíme a vyrobíme ptáčky, o kterých budeme zpívat.

Zdramatizujeme pohádku O rukavičce, zazpíváme si, budeme malovat, tančit, sportovat, užívat si sněhu a ledu, cvičit v tělocvičně, učit se, jak pečovat o své zdraví – program Zdravá pětka, co je zdraví prospěšné.

Pozorovat zimní krajinu, počasí, jak se v zimě oblékáme, budeme rozvíjet sebeobsluhu.

Budeme pozorovat sníh, co všechno přikryl, uděláme pokusy se sněhem a ledem.

 

MASOPUSTNÍ VESELÍ

Zima je spojená s plesovým veselím (pro děti karnevaly), jehož téma je zastoupeno v pohádce O popelce. K měsíci únoru patří masopust, který se neobejde bez tradičních koblížků, budeme pracovat s pohádkou O koblížkovi.

Seznámíme se s tradicí masopustu – období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Vyrobíme si masky na karneval, který si užijeme v KD Předín, rozvineme malířské dovednosti – výzdoba na karneval.

 

 

JARO

JARNÍ POHÁDKY

Jaro je období probouzení, znovuzrození, pučící přírody. Budeme pracovat s tématy, jako jsou jarní květiny, mláďata a domácí zvířata, svátky jara Velikonoce (kraslice, pomlázka, koledníci, rozvíjíme výtvarné a rukodělné dovednosti).

Připomeneme si některá tradiční řemesla stejně tak i začínající práce na zahradě a mláďata, zaměstnání farmáře a zahradníka. Tato jarní témata nalezneme v pohádkách O kohoutkovi a slepičce (kohout a slepička jako jeden ze symbolů velikonočních tradic, řemesla ševce a švadleny, domácí zvířata), pohádka O neposlušných kůzlátkách (mláďata, řemesla kováře a mlynáře), Tři prasátka (domácí zvířátka, povolání zedníka, stolaře, architekta, stavitele) a téma domácích zvířat v pohádce Zvířátka a loupežníci.

Pro konec měsíce dubna a tradiční pálení čarodějnic budeme pracovat s pohádkou O perníkové chaloupce.

Budeme rozvíjet radost z pohybu – sportovat, tančit a chodit na výlety do okolí MŠ.

 

CO NÁS CHRÁNÍ

Budeme učit děti chránit své zdraví, povídat si, co je pro naše zdraví prospěšné, zdravý životní styl.

Naučíme děti chránit si své soukromí a své zdraví, odmítnout to, co by jim mohlo ublížit.

Povíme si, kdo nás chrání a komu můžeme důvěřovat – rodina, učitelky MŠ, Policie, Hasiči a Záchranná služba. Naučíme se, jak si poradit v nepříjemné situaci.

Osvojíme si poznatky o těle a jeho zdraví.

 

MOJE RODINA

Oslavíme svátek maminek, vyrobíme pro ně dárečky, povíme si o důležitosti rodiny, naučíme se pojmenovat její členy, znát povolání rodičů, celé své jméno a adresu. Budeme rozvíjet citové vazby v rodině, namalujeme rodinu.

Budeme rozvíjet schopnost citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat.

 

 

LÉTO

LETNÍ POHÁDKY

V tomto období zařadíme témata, jako je louka a její život, voda a výlety a témata vedoucí k poučení dětí, jak se bezpečně při všech těchto letních aktivitách chovat. Prostřednictvím pohádek O Šípkové Růžence a O Zlatovlásce se děti seznámí s květinami, hmyzem i nebezpečnými rostlinami.

U příležitosti Mezinárodního dne dětí si budeme povídat o kamarádství a o tom, jak jsme každý jiný, a přesto máme každý svou hodnotu, seznámíme děti s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

Budeme si povídat, kde budeme o prázdninách, pracovat s mapou a globusem, povídat si o sousedech naší země, kam pojedeme na prázdniny.

Pozorovat barvy a vůně léta, ochutnávat dary léta, pozorovat změny v přírodě a počasí.

Rozloučíme se s dětmi, které budou po prázdninách odcházet do školy.

Podnikneme výlety do okolí MŠ.