Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 5 10 14
čen 30

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

 

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

V pondělí 29. 6. jsme se slavnostně rozloučili s dvaceti letošními deváťáky. Jedenáct z nich složilo úspěšně jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky a byli přijati na maturitní obory. Někteří z nich dosáhli pěkného umístění v celkovém pořadí uchazečů (2., 3., 5., 15. místo). Devět žáků odchází na učební obory.

Fotografie ze slavnostního vyřazení zde.


čen 30

Brigády na školní zahradě

 

Brigády na školní zahradě

Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili červnových brigád na školní zahradě. Udělali pořádný kus práce.


čen 30

Sběr starého papíru 2019/2020

 

Sběr starého papíru 2019/2020

Z důvodu uzavření školy neproběhl jarní sběr starého papíru. Výsledky podzimního sběru budou převedeny do příštího školního roku.


čen 22

Předání vysvědčení na konci školního roku 2019/2020

 

Předávání vysvědčení  na konci školního roku 2019/2020

 

Předávání závěrečného vysvědčení proběhne na školní zahradě podle následujícího rozpisu: 
Pátek 26.6. - 8. ročník - 12.00 hod.
Pondělí 29.6. - 6. ročník - 8.00 hod., 7. ročník - 9.00 hod., 9. ročník - 16.00 hod.
Úterý 30.6. - 1. - 5. ročník - 9.00 hod.

kvě 27

Informace pro žáky druhého stupně

 

Informace pro žáky druhého stupně

 

Od 8.6.2020 mohou žáci druhého stupně chodit do školy.

Pobyt ve škole bude z organizačních a hygienických důvodů

ve zvláštním režimu – každý ročník jeden týden.

 

 1. ročník 8.6. – 12.6.           rozvrh ke stažení zde
 2. ročník 15.6. – 19.6.         rozvrh ke stažení zde
 3. ročník 22.6. – 26.6.         rozvrh ke stažení zde

 

 • docházka do školy je dobrovolná
 • rodiče podepíší čestné prohlášení o tom, že je jejich dítě zcela zdravé a že jsou obeznámeni se všemi riziky / k dispozici zde/
 • pobyt ve škole bude podmíněn dodržováním všech hygienických opatření /měření teploty, rozestupy, časté mytí rukou, dezinfekce rukou, roušky ve společných prostorách, …/
 • do školy je vstup povolen pouze žákům, ne doprovázejícím osobám
 • oběd ve školní jídelně bude zajištěn
 • žáci se k docházce do školy a na oběd přihlásí svým třídním učitelům, a to buď mailem nebo telefonicky, nejpozději týden před zahájením docházky
 • s sebou si žáci do školy budou nosit aktovku s učením, svačinu, pití, dvě roušky a igelitový sáček na odkládání roušek
 • pobyt ve škole bude 5 vyučovacích hodin, vždy od 8.00 do 12.30 hod.
 • výuka bude probíhat pouze ve třídě u pana učitele Herbrycha, žáci se nebudou stěhovat po celé školní budově, zůstanou pouze v přízemí
 • každý ročník bude ve škole pouze jeden týden, do konce června se postupně ročníky vystřídají
 • na tento týden bude vytvořen speciální rozvrh, do kterého budou zahrnuty pouze hlavní a naukové předměty, ne výchovné předměty
 • distanční výuka bude pokračovat dál
 • žáci ve škole „projedou a vyladí“ učivo, kterým se dosud zabývali doma

  

                                                                     Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                     ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

  V Předíně dne 27.5.2020


kvě 11

Informace o zápisu do první třídy

 

Všem žádostem o přijetí do první třídy ZŠ Předín bylo vyhověno, všechny děti jsou přijaty.


kvě 07

Zájezd Švýcarsko

 

Zájezd - Švýcarsko

Ve středu 13.5.2020 si mohou rodiče ve škole vyzvednout zaplacené zálohy za neuskutečněný zájezd do Švýcarska. Peníze bude vyplácet paní učitelka Adámková od 12.00 do 16.00 hod.

kvě 06

Informace pro rodiče žáků prvního stupně

 

Informace pro rodiče žáků prvního stupně

Od 25.5.2020  mohou žáci prvního stupně začít chodit do školy.

 Docházka do školy je dobrovolná

 • Jestliže se však dítě do školy přihlásí, musí tam pravidelně docházet, docházka bude evidována
 • Rodiče žáků prvního stupně přihlásí dítě k docházce do školy mailem nebo telefonicky třídním učitelům, a to nejpozději do pátku 15. 5. 2020, není možné dítě do školy přihlásit dodatečně
 • Do školy bude dovolen vstup pouze žákům, ne doprovázejícím osobám
 • Pobyt ve škole bude podmíněn přísným režimem a důsledným dodržováním všech hygienických pravidel /roušky, časté mytí rukou, dezinfekce, rozestupy, měření teploty/
 • Jestliže dítě nebude schopno všechna hygienická pravidla dodržovat, nemůže do školy docházet
 • Rodiče podepíší čestné prohlášení o tom, že jejich dítě je zcela zdravé a že v rodině není nikdo z rizikové skupiny (čestné prohlášení ke stažení zde)
 • Nebude probíhat klasická výuka, žáci budou ve škole plnit úkoly zadávané v rámci distanční výuky, distanční výuka pro ostatní žáky bude pokračovat
 • Jedná se tedy víceméně o hlídání dětí, ne o jejich výuku
 • Podle počtu přihlášených dětí budou vytvořeny skupiny a není zaručeno, že u dětí bude jejich třídní učitel, na kterého jsou zvyklí
 • Vyučování bude probíhat od 8.00 do 12.00 hod., skupina nejmladších dětí /1.-3. ročník/, které jsou přihlášeny do školní družiny a jejichž rodiče chodí do zaměstnání, může zůstat ve škole do 15.00 hod.
 • Oběd ve školní jídelně bude zajištěn
 • S sebou si žáci do školy budou nosit aktovku s učením, svačinu, 2 roušky a igelitový sáček na odkládání roušek

 

Rodiče by měli poslat svoje děti do školy pouze v případě, že již potřebují nastoupit do zaměstnání, po velmi zralé úvaze a s vědomím všech možných rizik.

 

                                                                               Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                              ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

 V Předíně dne 6.5.2020


kvě 04

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o tom, že žák je zdráv a nikdo z rodiny nepatří do rizikové skupiny ke stažení zde.


kvě 04

Informace pro žáky devátého ročníku

 

Informace pro žáky devátého ročníku

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 11.5.2020  mohou do škol vrátit žáci devátých ročníků, ale pouze ti, kteří se hlásí na maturitní obor SŠ a budou v červnu skládat přijímací zkoušky. Nebude tedy probíhat normální vyučování, žáci se pod vedením svých učitelů zaměří na přípravu na testy z ČJ a M.

Jak bude výuka probíhat?

 

 • Začínáme v pondělí 11.5.2020 a končíme těsně před přijímacími zkouškami,

jejichž termín dosud není znám.

 • Docházka žáků do školy je dobrovolná. Jakmile se však žák k výuce přihlásí, musí do školy docházet, bude veden přehled docházky. Není možné přijít bez předchozího přihlášení a také není možné přihlásit se dodatečně po zahájení výuky.
 • Rodiče musí podepsat čestné prohlášení o tom, že žák je zdráv a nikdo z rodiny nepatří do rizikové skupiny, tiskopis čestného prohlášení dostanou žáci hned první den ve škole a je také k dispozici na www.zspredin.cz. Čestné prohlášení ke stažení zde.
 • Ve škole se žáci budou scházet vždy 3 dny v týdnu, a to Po, Út, St.
 • Výuka bude probíhat od 8.00 do 12.00 hod, vždy 2 hodiny ČJ a 2 hodiny M.
 • Školní jídelna nebude zatím v provozu, žáci budou bez školního oběda.
 • První den přijdou žáci rovnou do třídy pana učitele Herbrycha, bez přezouvání, vůbec nepůjdou do šatny, hned u vchodu do školy použijí dezinfekci na ruce.
 • S sebou je třeba přinést psací potřeby, rýsovací potřeby, sešity, 2 roušky + igelitový sáček na odkládání roušky.

 

Pobyt žáků ve škole bude podmíněn důsledným dodržováním přísných hygienických pravidel /rozestupy, roušky, dezinfekce/.

Deváťáci, kteří mají o tuto výuku zájem, se do čtvrtka 7.5.2020  mailem nebo telefonicky přihlásí u paní učitelky Martiny Chaloupkové.

 

 

                                                                                     Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                                    ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

V Předíně dne 4.5.2020

 

Informace ve formátu "pdf" zde.


Novější 1 3 5 10 14