Drobečková navigace

Úvod > ŠPP > Cíle školního poradenského pracoviště

 

Cíle ŠPP

 •  zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 •  zlepšení sociálního klimatu školy
 •  pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
 •  vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve školách
 •  vytváření programů prevence rizikového chování a sledování jejich účinnosti
 •  posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 •  posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 •  zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro jejich vzdělávání
 •  řešení problémů spojených se školní docházkou – např. neomluvená a vysoká omluvená absence
 •  poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními a dalšími subjekty