Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Předínská MATEŘINKA

Předínská MATEŘINKA

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.

Cílem sdružení je podpora plnohodnotného rozvoje předškolních dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Předín. Sdružení hájí a prosazuje jejich vzdělávání, výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a rozvíjí podmínky pro jejich následné uplatnění ve společenském životě.

K dosažení svých cílů sdružení vyvíjí následující činnosti :

  • usiluje o vytváření pozitivní a inspirující spolupráce rodičů, zákonných zástupců předškolních dětí a zaměstnanců mateřské školy
  • seznamuje zaměstnance mateřské školy s náměty, připomínkami ze strany rodičů a zákonných zástupců dětí
  • přispívá mateřské škole dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními příspěvky svých členů ke zlepšení prostředí z externích zdrojů ( dary, dotace, sporzoring,..)
  • podporuje rozvoj spolupráce s ostatními sdruženími při mateřských školách a s ostatními mateřskými školami
  • zajišťuje spolupráci se školou - kulturní, sportovní a společenské akce

Členem sdružení mohou být rodiče, prarodiče, případně jiní zákonní zástupci předškolních dětí, zaměstnanci mateřské školy a další fyzické osoby, které chtějí podpořit naplňování cílů sdrežení.

Výbor sdružení :

  • předseda: Jana Málková
  • místopředseda: Martina Suchnová
  • pokladník: Andrea Fojtíková, - zapisovatel : Jitka Velebová
  • revizor sdružení: Miroslava Průšová

Na  schůzce s rodiči 26. 8. 2021 byl schválen členský příspěvek na školní rok 2021/2022: 100,-Kč/dítě