Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Předín

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Předín
Předín 243
675 27 Předín

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna, Jídelna - výdejna

Organizační struktura: Základní škola, Mateřská škola
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Předín
  Předín 139
  675 27 Předín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Předín
  Předín 139
  675 27 Předín

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek   8:00 - 13:00 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 568 884 380

 •  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zspredin.cz

 

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Předín
  Předín 139
  675 27 Předín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:
  reditelzspredin@seznam.cz


  zspredin@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  2b9pekx

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-7735510257/0100

6. IČO

70265992

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty:

reditelzspredin@seznam.cz

               nebo

zspredin@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 2b9pekx

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Předín, 675 27 Předín 139

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a Mateřské škole Předín poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.