Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Provoz ZŠ Předín od 1.9.2020 v souvislosti s COVID-19

Provoz ZŠ Předín od 1.9.2020 v souvislosti s COVID-19Datum konání:
21.8.2020

 

Provoz ZŠ Předín od 1.9.2020 v souvislosti s COVID-19

 

Provoz základní školy bude co nejvíce přizpůsoben běžnému režimu, a to za dodržování zvýšených hygienických požadavků a s drobnými organizačními změnami.

Pravidla pro provoz základní školy od 1.9.2020 vycházejí z manuálu vydaného MŠMT dne 17.8.2020.

 

 • Od žáků nebude vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti
 • Při vstupu do školní budovy nebude žákům měřena teplota, pouze v případě příznaků respiračního onemocnění
 • Do školy nesmí chodit žáci s příznaky jakéhokoli nachlazení
 • Jestliže se příznaky nachlazení objeví během pobytu ve škole, bude žák izolován a po telefonické výzvě jsou zákonní zástupci povinni si svoje dítě co nejrychleji vyzvednout
 • Žáci s běžným nachlazením nebo s alergií doloží lékařské potvrzení
 • Žáci budou přicházet do školy v běžném režimu, s nasazenou rouškou
 • Po vstupu do školní budovy si vydezinfikují ruce
 • Vstup cizích osob a rodičů do školy bude výrazně omezen, doprovázet svoje děti do školy mohou pouze rodiče prvňáčků, a to pouze do oddělené šatny, ne do třídy nebo jiných prostor
 • Ve společných prostorách budou žáci nosit roušky, ve třídách ne
 • Časté mytí a dezinfekce rukou, důkladné větrání, zvýšený úklid spojený s dezinfekcí všech povrchů, klik a sociálních zařízení
 • Jídelnu budou používat odděleně žáci prvního a druhého stupně, každá třída bude mít svůj sektor, každý žák bude mít svoje stálé místo u stolu, nebude fungovat samoobslužný provoz /příbory, talíře, polévka, kompoty, saláty/
 • Školní družina bude v běžném provozu, přednost při přijetí mají mladší žáci 1. – 3. ročníku
 • Výuka bude probíhat v běžném režimu podle rozvrhu vyučovacích hodin
 • Žáci druhého stupně se budou přesouvat do odborných učeben, jak jsou zvyklí
 • Pobyt žáků na školních chodbách však bude výrazně omezen
 • Po celý školní rok se budeme snažit „dohánět“ učivo z distanční výuky, a to zejména v hlavních předmětech /ČJ, M, AJ/
 • Výrazně omezíme všechny akce, které přímo nesouvisí s výukou /výlety, exkurze, přenášky, besedy, kulturní a sportovní akce, …/

 

 

V případě konkrétní mimořádné situace spojené s covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS.

 

                                                                                 Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 V Předíně dne 20.8.2020