Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

zář 16

Informace o školní družině

 

Informace o školní družině

 Ranní provoz 6.30 – 7.55, odpolední provoz 11.45 – 15.30

 • Z kapacitních důvodů zapsáno v tomto školním roce 25 žáků z 1.-3. ročníku
 • Poplatek za ŠD je 500,- Kč za jedno pololetí
 • V září proběhlo vyúčtování poplatků za ŠD spojené s uzavřením provozu
 • Nově zapsaní žáci zaplatí 500,- Kč na první pololetí školního roku 2020/2021
 • Těm, kteří byli zapsáni v ŠD v minulém školním roce a v tomto už ne, bude poplatek za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vrácen
 • Žákům, kteří byli do ŠD zapsáni v minulém i v tomto školním roce, bude úplata za první pololetí školního roku 2020/2021 prominuta
 • I nezapsaní žáci prvního stupně /4. a 5. ročník/ mohou ve školní družině počkat na odjezd autobusu nebo před zájmovými kroužky
 • Žáci, kteří nejsou zapsaní do školní družiny, přicházejí do školy nejdříve v 7.45 hod.
 • V 7.55 hod. se škola zamyká

zář 11

Hledáme zástupce z řad rodičů do školské rady

 

Hledáme zástupce z řad rodičů do školské rady.

Kdo má zájem být členem školské rady, může se přihlásit do 30.9.2020 na zspredin@seznam.cz.

Mgr. Libuše Vyhnálková
ředitelka ZŠ a MŠ Předín

zář 09

Od čtvrtka 10.9. budou povinné roušky ve škole všude mimo třídy

 

To plošné opatření, které má mít platnost pro společné vnitřní prostory pro celou Českou republiku, tak je podle mých informací Ministerstvem zdravotnictví koncipováno v duchu opatření, které jsme ve školách avizovali v rámci manuálu pro společné prostory. To znamená, že by se to nemělo týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na chodbách. V podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu pro oranžový kód,“ prohlásil ministr školství Robert Plaga.

 


zář 07

Školní klub - schůzka rodičů žáků 4. a 5. ročníku

 

Schůzka rodičů žáků 4. a 5. ročníku, kteří mají zájem o školní klub pro svoje děti, se koná ve čtvrtek 10.9.  15.30 hod. ve školní družině.


zář 07

Vyúčtování plateb za školní družinu

 

Během měsíce září proběhne vyúčtování plateb za školní družinu.


zář 04

Informace pro rodiče žáků 4. a 5. ročníku

 

Vážení rodiče,

z kapacitních důvodů v tomto školním roce nemůžeme do školní družiny přijímat žáky 4. a 5. ročníku.

Na základě připomínek rodičů uvažujeme o možnosti zřídit školní klub pro čtvrťáky a páťáky.

Ještě nevíme, za jakých podmínek by školní klub fungoval, zatím pouze zjišťujeme zájem.

 

Formulář ke stažení zde.

 

Mgr. Libuše Vyhnálková, ředitelka ZŠ a MŠ Předín


srp 31

Sběr starého papíru 2020/2021

 

      SBĚR PAPÍRU

     Z důvodu zákazu vstupu cizím osobám do budovy ZŠ se tradiční sběr starého papíru uskuteční „netradičně“.

     Vybíráme:  směs letáků, časopisů, novin, knihy bez tvrdých desek – vše svázáno nebo uloženo v kartonových krabicích.

     Prosíme žáky a jejich rodiče, aby sběr doma zvážili a dovezli jej k šatně u TV v uvedené době:

                                                        9.9.  10:30- 14:00 hodin

                                                        11.9. 6:30 - 8:30

                                                        14.9. 13:00 – 16:00

     kde bude pracovník školy a papír společně uložíte do šatny TV. Pracovník též zapíše, jaké množství papíru jste přivezli.

     Pokud vám uvedené datum a čas nevyhovuje, můžete si domluvit konkrétní termín na emailové adrese: dagmar.sucha@seznam.cz.

     Děkujeme za pochopení


srp 21

ZMĚNA: Roušky ve škole nejsou povinné

 

Roušky ve škole nejsou povinné (rozhodnutí vlády ze dne 20.8.2020)


srp 21

Provoz ZŠ Předín od 1.9.2020 v souvislosti s COVID-19

 

Provoz ZŠ Předín od 1.9.2020 v souvislosti s COVID-19

 

Provoz základní školy bude co nejvíce přizpůsoben běžnému režimu, a to za dodržování zvýšených hygienických požadavků a s drobnými organizačními změnami.

Pravidla pro provoz základní školy od 1.9.2020 vycházejí z manuálu vydaného MŠMT dne 17.8.2020.

 

 • Od žáků nebude vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti
 • Při vstupu do školní budovy nebude žákům měřena teplota, pouze v případě příznaků respiračního onemocnění
 • Do školy nesmí chodit žáci s příznaky jakéhokoli nachlazení
 • Jestliže se příznaky nachlazení objeví během pobytu ve škole, bude žák izolován a po telefonické výzvě jsou zákonní zástupci povinni si svoje dítě co nejrychleji vyzvednout
 • Žáci s běžným nachlazením nebo s alergií doloží lékařské potvrzení
 • Žáci budou přicházet do školy v běžném režimu, s nasazenou rouškou
 • Po vstupu do školní budovy si vydezinfikují ruce
 • Vstup cizích osob a rodičů do školy bude výrazně omezen, doprovázet svoje děti do školy mohou pouze rodiče prvňáčků, a to pouze do oddělené šatny, ne do třídy nebo jiných prostor
 • Ve společných prostorách budou žáci nosit roušky, ve třídách ne
 • Časté mytí a dezinfekce rukou, důkladné větrání, zvýšený úklid spojený s dezinfekcí všech povrchů, klik a sociálních zařízení
 • Jídelnu budou používat odděleně žáci prvního a druhého stupně, každá třída bude mít svůj sektor, každý žák bude mít svoje stálé místo u stolu, nebude fungovat samoobslužný provoz /příbory, talíře, polévka, kompoty, saláty/
 • Školní družina bude v běžném provozu, přednost při přijetí mají mladší žáci 1. – 3. ročníku
 • Výuka bude probíhat v běžném režimu podle rozvrhu vyučovacích hodin
 • Žáci druhého stupně se budou přesouvat do odborných učeben, jak jsou zvyklí
 • Pobyt žáků na školních chodbách však bude výrazně omezen
 • Po celý školní rok se budeme snažit „dohánět“ učivo z distanční výuky, a to zejména v hlavních předmětech /ČJ, M, AJ/
 • Výrazně omezíme všechny akce, které přímo nesouvisí s výukou /výlety, exkurze, přenášky, besedy, kulturní a sportovní akce, …/

 

 

V případě konkrétní mimořádné situace spojené s covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS.

 

                                                                                 Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 V Předíně dne 20.8.2020


srp 19

Oznámení o zahájení školního roku 2020/2021

 

Oznámení o zahájení školního roku 2020/2021

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Předín oznamuje, že školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1.9.2020.

 

Základní škola:

Školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý 1.9.2020 v 8.00 hodin v budově základní školy. Žáci si s sebou v tento den vezmou pouze přezůvky, psací potřeby a roušku, prvňáčci i aktovku. Po slavnostním zahájení a organizačních záležitostech odejdou žáci v 9.00 hodin domů. Vyučování podle rozvrhu začne až ve středu 2.9.2020.

 

Mateřská škola:

Od pondělí 17.8.2020 je provoz MŠ omezen do jedné třídy, a to pouze pro přihlášené děti.

Plný provoz mateřské školy bude zahájen v úterý 1.9.2020.

Provozní doba MŠ je od 6.30 do 15.30 hod.

 

Školní družina:

Provoz školní družiny bude zahájen až ve středu 2.9.2020, v úterý 1.9.2020 školní družina v provozu nebude.

Přihlášky do ŠD obdrží žáci prvního stupně 1.9.2020. Přednost při přijímání do ŠD mají mladší žáci 1. – 3. ročníku. Kapacita ŠD je 25 žáků.

Provozní doba ŠD bude od 6.30 do 15.30 hod.

 

Školní jídelna:

Provoz byl zahájen v pondělí 17.8.2020, ale pouze pro děti z MŠ a zaměstnance.

Taktéž v úterý 1.9.2020 vaří školní jídelna obědy pouze pro MŠ a zaměstnance.

Žáci základní školy a cizí strávníci budou mít oběd až ve středu 2.9.2020.

Přihlášky ke školnímu stravování obdrží žáci 1.9.2020.

 

Provoz ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ bude podmíněn dodržováním zvýšených hygienických požadavků

a bude závislý na aktuální epidemiologické situaci.

 

                                                                                                 Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                                                ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

   V Předíně dne 19.8.2020