Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

čec 20

Schůzka s budoucími prvňáčky a jejich rodiči - 21.8.2020 v 15 hod.

 

Schůzka s budoucími prvňáčky a jejich rodiči se koná v pátek 21.8.2020 v 15.00 hod. v budově základní školy. Děti si prohlédnou školu, seznámí se s paní učitelkou, pohrají si ve školní družině a dostanou drobné dárky. S rodiči vyřídíme potřebné formality a poskytneme jim všechny informace spojené s nástupem jejich dětí do první třídy. S sebou si vezměte: občanský průkaz, rodný list dítěte a částku 500,- Kč na nákup školních pomůcek.

čen 30

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

 

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

V pondělí 29. 6. jsme se slavnostně rozloučili s dvaceti letošními deváťáky. Jedenáct z nich složilo úspěšně jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky a byli přijati na maturitní obory. Někteří z nich dosáhli pěkného umístění v celkovém pořadí uchazečů (2., 3., 5., 15. místo). Devět žáků odchází na učební obory.

Fotografie ze slavnostního vyřazení zde.


čen 30

Brigády na školní zahradě

 

Brigády na školní zahradě

Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili červnových brigád na školní zahradě. Udělali pořádný kus práce.


čen 30

Sběr starého papíru 2019/2020

 

Sběr starého papíru 2019/2020

Z důvodu uzavření školy neproběhl jarní sběr starého papíru. Výsledky podzimního sběru budou převedeny do příštího školního roku.


čen 22

Předání vysvědčení na konci školního roku 2019/2020

 

Předávání vysvědčení  na konci školního roku 2019/2020

 

Předávání závěrečného vysvědčení proběhne na školní zahradě podle následujícího rozpisu: 
Pátek 26.6. - 8. ročník - 12.00 hod.
Pondělí 29.6. - 6. ročník - 8.00 hod., 7. ročník - 9.00 hod., 9. ročník - 16.00 hod.
Úterý 30.6. - 1. - 5. ročník - 9.00 hod.

kvě 27

Informace pro žáky druhého stupně

 

Informace pro žáky druhého stupně

 

Od 8.6.2020 mohou žáci druhého stupně chodit do školy.

Pobyt ve škole bude z organizačních a hygienických důvodů

ve zvláštním režimu – každý ročník jeden týden.

 

 1. ročník 8.6. – 12.6.           rozvrh ke stažení zde
 2. ročník 15.6. – 19.6.         rozvrh ke stažení zde
 3. ročník 22.6. – 26.6.         rozvrh ke stažení zde

 

 • docházka do školy je dobrovolná
 • rodiče podepíší čestné prohlášení o tom, že je jejich dítě zcela zdravé a že jsou obeznámeni se všemi riziky / k dispozici zde/
 • pobyt ve škole bude podmíněn dodržováním všech hygienických opatření /měření teploty, rozestupy, časté mytí rukou, dezinfekce rukou, roušky ve společných prostorách, …/
 • do školy je vstup povolen pouze žákům, ne doprovázejícím osobám
 • oběd ve školní jídelně bude zajištěn
 • žáci se k docházce do školy a na oběd přihlásí svým třídním učitelům, a to buď mailem nebo telefonicky, nejpozději týden před zahájením docházky
 • s sebou si žáci do školy budou nosit aktovku s učením, svačinu, pití, dvě roušky a igelitový sáček na odkládání roušek
 • pobyt ve škole bude 5 vyučovacích hodin, vždy od 8.00 do 12.30 hod.
 • výuka bude probíhat pouze ve třídě u pana učitele Herbrycha, žáci se nebudou stěhovat po celé školní budově, zůstanou pouze v přízemí
 • každý ročník bude ve škole pouze jeden týden, do konce června se postupně ročníky vystřídají
 • na tento týden bude vytvořen speciální rozvrh, do kterého budou zahrnuty pouze hlavní a naukové předměty, ne výchovné předměty
 • distanční výuka bude pokračovat dál
 • žáci ve škole „projedou a vyladí“ učivo, kterým se dosud zabývali doma

  

                                                                     Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                     ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

  V Předíně dne 27.5.2020


kvě 11

Informace o zápisu do první třídy

 

Všem žádostem o přijetí do první třídy ZŠ Předín bylo vyhověno, všechny děti jsou přijaty.


kvě 07

Zájezd Švýcarsko

 

Zájezd - Švýcarsko

Ve středu 13.5.2020 si mohou rodiče ve škole vyzvednout zaplacené zálohy za neuskutečněný zájezd do Švýcarska. Peníze bude vyplácet paní učitelka Adámková od 12.00 do 16.00 hod.

dub 21

Informace o otevření školy v rámci uvolňování krizových opatření

 

Informace o otevření školy v rámci uvolňování krizových opatření

 

1/ Od 25.5.2020  mohou do školy chodit žáci prvního stupně, ale pouze za přísných

 hygienických opatření a velmi specifických podmínek.

 • Měření teploty, roušky, dezinfekce, bezpečná vzdálenost mezi žáky
 • Rodiče musí podepsat čestné prohlášení, že se dítě nestýká s nikým z rizikových skupin /senioři nad 65 let, chronicky nemocní – cukrovka, astma, vysoký krevní tlak, …/
 • Dítě je třeba do školy závazně přihlásit minimálně týden před otevřením
 • Rodiče, jejichž děti půjdou do školy, zřejmě ztratí nárok na ošetřovné
 • Docházka bude dobrovolná, žáci mohou i nadále zůstávat doma a věnovat se distanční výuce
 • Nepůjde o klasické vyučování, žáci budou pouze pod pedagogickým dohledem plnit úkoly, které jsou zadávány domů
 • Po jednom v lavicích, velmi omezený volný pohyb, na WC a na chodbu po jednom, žákům nebude umožněn pobyt v tělocvičně, na školním hřišti a na školní zahradě
 • Škola bude otevřená pro žáky jenom dopoledne, odpolední aktivity se konat nebudou /ŠD, kroužky/
 • Školní jídelna nebude v provozu, žáci nebudou mít školní oběd
 • Žáci budou rozděleni do malých skupin, ve skupině budou zřejmě žáci různých ročníků, vytvořené skupiny se nebudou potkávat a jejich složení musí zůstat po celou dobu stejné, ani učitelé se nemohou u dětí střídat
 • Je pravděpodobné, že s žáky nebude pracovat jejich třídní učitel, na kterého jsou zvyklí

Rodiče musí velmi zodpovědně zvážit, zda děti do školy pošlou a vystaví je tím velmi přísnému režimu, na který nejsou zvyklé a zároveň vysokému riziku možné nákazy.

To, že se dítě doma nudí a chce jít do školy, je neadekvátní důvod k podstoupení poměrně vysokého zdravotního rizika pro celou rodinu.

 

2/ O znovuotevření mateřské školy zatím neuvažujeme.

    Dodržování přísných hygienických podmínek je u malých dětí velmi náročné, téměř nemožné.

 

3/ Rádi bychom ale školu otevřeli pro žáky devátého ročníku a pomohli jim s přípravou na přijímací zkoušky. Uděláme to hned, jak jen to bude možné /červen?/.

 

Do konce dubna by mělo MŠMT vydat podrobný metodický pokyn ke znovuotevření škol. Sledujte www.zspredin.cz, na začátku května budou výše uvedené informace upřesněny.

 

Informace ve formátu "pdf" zde.

 

                                                                                 Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

V Předíně dne 21.4.2020


dub 20

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
I přes to, že od 16.3.2020 probíhá distanční výuka, bude žákům na konci školního roku vystaveno závěrečné vysvědčení.
 
Podklady pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků:
1/ známky za únor a březen, kdy byli žáci přítomni ve škole
2/ hodnocení vyplývající z distančního vzdělávání
3/ hodnocení za první pololetí školního roku
 
Ještě nevíme, jakou formou bude žákům vysvědčení předáno.