Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality a akce

Aktuality a akce


Štítky:


Oznámení MŠ

Datum konání: 11. 3. 2020

Vážení rodiče,

 

přestože je základní škola až do odvolání uzavřena, provoz mateřské školy prozatím pokračuje v omezeném režimu, tzn. sloučení dětí do jedné třídy.

Žádáme rodiče, kteří nutně nepotřebují provoz MŠ, aby až do odvolání nechaly svoje děti doma. Očekáváme oficiální informace z MZ a MŠMT a předpokládáme, že i mateřské školy budou v nejbližších dnech uzavřeny. Předběžně s tím počítejte a raději si už nyní zajistěte hlídání pro svoje děti.

V případě, že vyjde oficiální opatření pro uzavření MŠ, budete mít nárok na ošetřovné. Potvrzená žádost o ošetřovné bude k dispozici v MŠ.

 

 

 

                                                                               Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                                ředitelka ZŠ a MŠ Předín


Publikováno 11. 3. 2020 10:50

Oznámení

Datum konání: 3. 3. 2020

Oznámení:

Z důvodů koronavirové epidemie ruší škola červnový zájezd žáků do Švýcarska.

 

Doporučení:

V případě, že o jarních prázdninách vycestují děti kamkoli do zahraničí a po návratu budou mít zvýšenou teplotu nebo jiné příznaky nachlazení, doporučujeme rodičům, aby neprodleně kontaktovali lékaře a neposílali děti dva týdny do školy/školky. Není vhodné vycestovat do zemí, ve kterých je ve zvýšené míře rozšířena nákaza koronaviru.

Dále je nutné dodržovat běžná protichřipková opatření:

  • dbát na zvýšenou hygienu, hlavně časté a důkladné mytí rukou
  • nezdržovat se zbytečně v místech, kde je vyšší koncentrace lidí
  • zvýšit přísun vitamínů ve stravě
  • v případě nemoci neposílat děti do kolektivu

 

Aktuální informace o koronavirové epidemii na:

www.mzcr.cz

www.msmt.cz

www.szu.cz


Publikováno 3. 3. 2020 21:49

Dětský karneval - poděkování

Děkujeme obci Předín, všem rodičům a zaměstnancům ZŠ a MŠ Předín, kteří přispěli do dětské tomboly na karneval a podíleli se na přípravách a organizaci dětského karnevalu. 

Výtěžek 17 785,- Kč bude převeden na transparentní účet spolku Předínská Mateřinka při MŠ Předín. 


Publikováno 29. 3. 2022 7:20

Změna provozního řádu školní jídelny

Oznámení

 

Od 1. 11. 2021 dochází ke změně provozního řádu školní jídelny.

Změna spočívá v možnosti odhlášení si stravy v pondělí či v jiný pracovní den, který následuje po dni volna – v týž den je tedy možné stravu odhlásit, ale jen telefonicky v době od 6:00 do 7:00 na tel. čísle: 605 475 123 nebo 568 884 347 (preferujte prosím mobil).

 

 

I nadále platí že:

 

Stravu na následující den je nutné odhlásit či přihlásit nejpozději
do 13:00 den předem.

Výjimkou je pondělí či jiný pracovní den, který následuje po dni volna, kdy je možné se ještě odhlásit týž den telefonicky od 6:00 do 7:00.

 

Odhlásit či přihlásit se mohou strávníci telefonicky na tel.číslech 605 475 123 nebo  568 884 347, osobně ve ŠJ, osobně v MŠ a na webu https://www.zspredin.cz/odhlasovani-obedu .

Prosíme strávníky, aby preferovali elektronické odhlašování či přihlašování stravy. Neodhlášená strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

Neodhlášenou stravu si může zákonný zástupce vyzvednout pouze v první den neplánované nepřítomnosti žáka dle § 122 odst. 2 zák. č.561/2004 Sb., školský zákon, a to ve školní jídelně do vlastního čistého jídlonosiče v době výdeje obědů 11:15 - 11:30 nebo 12:00 - 12:30.

V následujících dnech nepřítomnosti strávníka již nárok na dotovanou stravu nevzniká!

 

 

 

                                                                                          Ing. Iva Ozoráková

                                                                                          vedoucí školní jídelny

 

 

                                                                                          Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                                          ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

 

V Předíně dne 29.10.2021


Publikováno 31. 10. 2021 9:45

schůzka s rodiči

Vážení rodiče,

zveme Vás na  rodičovskou schůzku v MŠ, která se bude konat ve čtvrtek 26. 8. 2021 od 15.30 hodin na školkové zahradě.
V případě nepříznivého počasí schůzka proběhne v budově MŠ - zde budete potřebovat respirátor.
Program schůzky: 
1. organizace školního roku, rozdělení dětí do tříd, protiepidemiologická opatření v MŠ
2. téma ŠVP
3. seznámení se školním řádem a změnami v něm
4. informace ze ZŠ - p. ředitelka Vyhnálková
5. informace ze školní jídelny  - p. Ozoráková
6. podepsání dokumentů  - rodiče nově přijatých dětí
Těší se na Vás kolektiv MŠ Předín.
 

Publikováno 18. 8. 2021 10:57

Dar obce Štěměchy

Obec Štěměchy darovala naší MŠ finanční dar ve výši 10 000,- Kč.

Děkujeme.


Publikováno 15. 6. 2021 7:01

Zápis do MŠ

Všem žádostem o přijetí dítěte do Mateřské školy v Předíně na školní rok 2021/2022 bylo vyhověno.


Publikováno 24. 5. 2021 10:45

Provoz MŠ v době letních prázdnin

V době hlavních letních prázdnin bude provoz MŠ od 1.7. - 16.7. 2021 a od 23.8. - 31.8. 2021.

Publikováno 12. 5. 2021 10:16

Obnovení provozu MŠ od 10.5.2021

Od pondělí 10.5.2021 bude obnoven provoz celé MŠ.

 


Publikováno 6. 5. 2021 15:59

Zápis do MŠ

              ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

letošní zápis dětí do MŠ Předín bude probíhat vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bez přítomnosti dětí od 4. – 16. 5. 2021.

Během této doby je potřeba doručit do MŠ přihlášku k předškolnímu vzdělávání spolu s kopií rodného listu (ověřovací dokument) a potvrzení o očkování dětským lékařem, které lékař potvrdí do evidenčního listu.

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání a evidenční list si můžete vyzvednout osobně v MŠ (od 26. – 30. 4. 2021 a to od 8.00- 10.00  a od 13.00-15.00) nebo stáhnout na webových stránkách https://www.zspredin.cz/dokumenty-ms

Vyplněné dokumenty můžete do školky doručit následujícími způsoby:

  1. osobně 3. 5. 2021 od 15.00 -17.00 hodin v budově MŠ
  2. poslat poštou na adresu   MŠ Předín

                                                 Předín 250

                                  675 27    Předín                                - do 16 .5. 2021

  1. vhozením do poštovní schránky u vchodu do MŠ - do 16 .5. 2021

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pátého roku.

Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, a to na webových stránkách školy a vstupních dveřích do MŠ.

 

 


Publikováno 15. 4. 2021 12:43