Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

srp 19

Oznámení o zahájení školního roku 2020/2021

 

Oznámení o zahájení školního roku 2020/2021

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Předín oznamuje, že školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1.9.2020.

 

Základní škola:

Školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý 1.9.2020 v 8.00 hodin v budově základní školy. Žáci si s sebou v tento den vezmou pouze přezůvky, psací potřeby a roušku, prvňáčci i aktovku. Po slavnostním zahájení a organizačních záležitostech odejdou žáci v 9.00 hodin domů. Vyučování podle rozvrhu začne až ve středu 2.9.2020.

 

Mateřská škola:

Od pondělí 17.8.2020 je provoz MŠ omezen do jedné třídy, a to pouze pro přihlášené děti.

Plný provoz mateřské školy bude zahájen v úterý 1.9.2020.

Provozní doba MŠ je od 6.30 do 15.30 hod.

 

Školní družina:

Provoz školní družiny bude zahájen až ve středu 2.9.2020, v úterý 1.9.2020 školní družina v provozu nebude.

Přihlášky do ŠD obdrží žáci prvního stupně 1.9.2020. Přednost při přijímání do ŠD mají mladší žáci 1. – 3. ročníku. Kapacita ŠD je 25 žáků.

Provozní doba ŠD bude od 6.30 do 15.30 hod.

 

Školní jídelna:

Provoz byl zahájen v pondělí 17.8.2020, ale pouze pro děti z MŠ a zaměstnance.

Taktéž v úterý 1.9.2020 vaří školní jídelna obědy pouze pro MŠ a zaměstnance.

Žáci základní školy a cizí strávníci budou mít oběd až ve středu 2.9.2020.

Přihlášky ke školnímu stravování obdrží žáci 1.9.2020.

 

Provoz ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ bude podmíněn dodržováním zvýšených hygienických požadavků

a bude závislý na aktuální epidemiologické situaci.

 

                                                                                                 Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                                                ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

   V Předíně dne 19.8.2020


čec 20

Schůzka s budoucími prvňáčky a jejich rodiči - 21.8.2020 v 15 hod.

 

Schůzka s budoucími prvňáčky a jejich rodiči se koná v pátek 21.8.2020 v 15.00 hod. v budově základní školy. Děti si prohlédnou školu, seznámí se s paní učitelkou, pohrají si ve školní družině a dostanou drobné dárky. S rodiči vyřídíme potřebné formality a poskytneme jim všechny informace spojené s nástupem jejich dětí do první třídy. S sebou si vezměte: občanský průkaz, rodný list dítěte a částku 500,- Kč na nákup školních pomůcek.

čen 30

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

 

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

V pondělí 29. 6. jsme se slavnostně rozloučili s dvaceti letošními deváťáky. Jedenáct z nich složilo úspěšně jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky a byli přijati na maturitní obory. Někteří z nich dosáhli pěkného umístění v celkovém pořadí uchazečů (2., 3., 5., 15. místo). Devět žáků odchází na učební obory.

Fotografie ze slavnostního vyřazení zde.


čen 30

Brigády na školní zahradě

 

Brigády na školní zahradě

Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili červnových brigád na školní zahradě. Udělali pořádný kus práce.


čen 30

Sběr starého papíru 2019/2020

 

Sběr starého papíru 2019/2020

Z důvodu uzavření školy neproběhl jarní sběr starého papíru. Výsledky podzimního sběru budou převedeny do příštího školního roku.


čen 22

Předání vysvědčení na konci školního roku 2019/2020

 

Předávání vysvědčení  na konci školního roku 2019/2020

 

Předávání závěrečného vysvědčení proběhne na školní zahradě podle následujícího rozpisu: 
Pátek 26.6. - 8. ročník - 12.00 hod.
Pondělí 29.6. - 6. ročník - 8.00 hod., 7. ročník - 9.00 hod., 9. ročník - 16.00 hod.
Úterý 30.6. - 1. - 5. ročník - 9.00 hod.

kvě 27

Informace pro žáky druhého stupně

 

Informace pro žáky druhého stupně

 

Od 8.6.2020 mohou žáci druhého stupně chodit do školy.

Pobyt ve škole bude z organizačních a hygienických důvodů

ve zvláštním režimu – každý ročník jeden týden.

 

 1. ročník 8.6. – 12.6.           rozvrh ke stažení zde
 2. ročník 15.6. – 19.6.         rozvrh ke stažení zde
 3. ročník 22.6. – 26.6.         rozvrh ke stažení zde

 

 • docházka do školy je dobrovolná
 • rodiče podepíší čestné prohlášení o tom, že je jejich dítě zcela zdravé a že jsou obeznámeni se všemi riziky / k dispozici zde/
 • pobyt ve škole bude podmíněn dodržováním všech hygienických opatření /měření teploty, rozestupy, časté mytí rukou, dezinfekce rukou, roušky ve společných prostorách, …/
 • do školy je vstup povolen pouze žákům, ne doprovázejícím osobám
 • oběd ve školní jídelně bude zajištěn
 • žáci se k docházce do školy a na oběd přihlásí svým třídním učitelům, a to buď mailem nebo telefonicky, nejpozději týden před zahájením docházky
 • s sebou si žáci do školy budou nosit aktovku s učením, svačinu, pití, dvě roušky a igelitový sáček na odkládání roušek
 • pobyt ve škole bude 5 vyučovacích hodin, vždy od 8.00 do 12.30 hod.
 • výuka bude probíhat pouze ve třídě u pana učitele Herbrycha, žáci se nebudou stěhovat po celé školní budově, zůstanou pouze v přízemí
 • každý ročník bude ve škole pouze jeden týden, do konce června se postupně ročníky vystřídají
 • na tento týden bude vytvořen speciální rozvrh, do kterého budou zahrnuty pouze hlavní a naukové předměty, ne výchovné předměty
 • distanční výuka bude pokračovat dál
 • žáci ve škole „projedou a vyladí“ učivo, kterým se dosud zabývali doma

  

                                                                     Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                     ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

  V Předíně dne 27.5.2020


kvě 11

Informace o zápisu do první třídy

 

Všem žádostem o přijetí do první třídy ZŠ Předín bylo vyhověno, všechny děti jsou přijaty.


kvě 07

Zájezd Švýcarsko

 

Zájezd - Švýcarsko

Ve středu 13.5.2020 si mohou rodiče ve škole vyzvednout zaplacené zálohy za neuskutečněný zájezd do Švýcarska. Peníze bude vyplácet paní učitelka Adámková od 12.00 do 16.00 hod.

kvě 06

Informace pro rodiče žáků prvního stupně

 

Informace pro rodiče žáků prvního stupně

Od 25.5.2020  mohou žáci prvního stupně začít chodit do školy.

 Docházka do školy je dobrovolná

 • Jestliže se však dítě do školy přihlásí, musí tam pravidelně docházet, docházka bude evidována
 • Rodiče žáků prvního stupně přihlásí dítě k docházce do školy mailem nebo telefonicky třídním učitelům, a to nejpozději do pátku 15. 5. 2020, není možné dítě do školy přihlásit dodatečně
 • Do školy bude dovolen vstup pouze žákům, ne doprovázejícím osobám
 • Pobyt ve škole bude podmíněn přísným režimem a důsledným dodržováním všech hygienických pravidel /roušky, časté mytí rukou, dezinfekce, rozestupy, měření teploty/
 • Jestliže dítě nebude schopno všechna hygienická pravidla dodržovat, nemůže do školy docházet
 • Rodiče podepíší čestné prohlášení o tom, že jejich dítě je zcela zdravé a že v rodině není nikdo z rizikové skupiny (čestné prohlášení ke stažení zde)
 • Nebude probíhat klasická výuka, žáci budou ve škole plnit úkoly zadávané v rámci distanční výuky, distanční výuka pro ostatní žáky bude pokračovat
 • Jedná se tedy víceméně o hlídání dětí, ne o jejich výuku
 • Podle počtu přihlášených dětí budou vytvořeny skupiny a není zaručeno, že u dětí bude jejich třídní učitel, na kterého jsou zvyklí
 • Vyučování bude probíhat od 8.00 do 12.00 hod., skupina nejmladších dětí /1.-3. ročník/, které jsou přihlášeny do školní družiny a jejichž rodiče chodí do zaměstnání, může zůstat ve škole do 15.00 hod.
 • Oběd ve školní jídelně bude zajištěn
 • S sebou si žáci do školy budou nosit aktovku s učením, svačinu, 2 roušky a igelitový sáček na odkládání roušek

 

Rodiče by měli poslat svoje děti do školy pouze v případě, že již potřebují nastoupit do zaměstnání, po velmi zralé úvaze a s vědomím všech možných rizik.

 

                                                                               Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                              ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

 V Předíně dne 6.5.2020