Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

kvě 07

Zájezd Švýcarsko

 

Zájezd - Švýcarsko

Ve středu 13.5.2020 si mohou rodiče ve škole vyzvednout zaplacené zálohy za neuskutečněný zájezd do Švýcarska. Peníze bude vyplácet paní učitelka Adámková od 12.00 do 16.00 hod.

kvě 06

Informace pro rodiče žáků prvního stupně

 

Informace pro rodiče žáků prvního stupně

Od 25.5.2020  mohou žáci prvního stupně začít chodit do školy.

 Docházka do školy je dobrovolná

 • Jestliže se však dítě do školy přihlásí, musí tam pravidelně docházet, docházka bude evidována
 • Rodiče žáků prvního stupně přihlásí dítě k docházce do školy mailem nebo telefonicky třídním učitelům, a to nejpozději do pátku 15. 5. 2020, není možné dítě do školy přihlásit dodatečně
 • Do školy bude dovolen vstup pouze žákům, ne doprovázejícím osobám
 • Pobyt ve škole bude podmíněn přísným režimem a důsledným dodržováním všech hygienických pravidel /roušky, časté mytí rukou, dezinfekce, rozestupy, měření teploty/
 • Jestliže dítě nebude schopno všechna hygienická pravidla dodržovat, nemůže do školy docházet
 • Rodiče podepíší čestné prohlášení o tom, že jejich dítě je zcela zdravé a že v rodině není nikdo z rizikové skupiny (čestné prohlášení ke stažení zde)
 • Nebude probíhat klasická výuka, žáci budou ve škole plnit úkoly zadávané v rámci distanční výuky, distanční výuka pro ostatní žáky bude pokračovat
 • Jedná se tedy víceméně o hlídání dětí, ne o jejich výuku
 • Podle počtu přihlášených dětí budou vytvořeny skupiny a není zaručeno, že u dětí bude jejich třídní učitel, na kterého jsou zvyklí
 • Vyučování bude probíhat od 8.00 do 12.00 hod., skupina nejmladších dětí /1.-3. ročník/, které jsou přihlášeny do školní družiny a jejichž rodiče chodí do zaměstnání, může zůstat ve škole do 15.00 hod.
 • Oběd ve školní jídelně bude zajištěn
 • S sebou si žáci do školy budou nosit aktovku s učením, svačinu, 2 roušky a igelitový sáček na odkládání roušek

 

Rodiče by měli poslat svoje děti do školy pouze v případě, že již potřebují nastoupit do zaměstnání, po velmi zralé úvaze a s vědomím všech možných rizik.

 

                                                                               Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                              ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

 V Předíně dne 6.5.2020


kvě 04

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o tom, že žák je zdráv a nikdo z rodiny nepatří do rizikové skupiny ke stažení zde.


kvě 04

Informace pro žáky devátého ročníku

 

Informace pro žáky devátého ročníku

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 11.5.2020  mohou do škol vrátit žáci devátých ročníků, ale pouze ti, kteří se hlásí na maturitní obor SŠ a budou v červnu skládat přijímací zkoušky. Nebude tedy probíhat normální vyučování, žáci se pod vedením svých učitelů zaměří na přípravu na testy z ČJ a M.

Jak bude výuka probíhat?

 

 • Začínáme v pondělí 11.5.2020 a končíme těsně před přijímacími zkouškami,

jejichž termín dosud není znám.

 • Docházka žáků do školy je dobrovolná. Jakmile se však žák k výuce přihlásí, musí do školy docházet, bude veden přehled docházky. Není možné přijít bez předchozího přihlášení a také není možné přihlásit se dodatečně po zahájení výuky.
 • Rodiče musí podepsat čestné prohlášení o tom, že žák je zdráv a nikdo z rodiny nepatří do rizikové skupiny, tiskopis čestného prohlášení dostanou žáci hned první den ve škole a je také k dispozici na www.zspredin.cz. Čestné prohlášení ke stažení zde.
 • Ve škole se žáci budou scházet vždy 3 dny v týdnu, a to Po, Út, St.
 • Výuka bude probíhat od 8.00 do 12.00 hod, vždy 2 hodiny ČJ a 2 hodiny M.
 • Školní jídelna nebude zatím v provozu, žáci budou bez školního oběda.
 • První den přijdou žáci rovnou do třídy pana učitele Herbrycha, bez přezouvání, vůbec nepůjdou do šatny, hned u vchodu do školy použijí dezinfekci na ruce.
 • S sebou je třeba přinést psací potřeby, rýsovací potřeby, sešity, 2 roušky + igelitový sáček na odkládání roušky.

 

Pobyt žáků ve škole bude podmíněn důsledným dodržováním přísných hygienických pravidel /rozestupy, roušky, dezinfekce/.

Deváťáci, kteří mají o tuto výuku zájem, se do čtvrtka 7.5.2020  mailem nebo telefonicky přihlásí u paní učitelky Martiny Chaloupkové.

 

 

                                                                                     Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                                    ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

V Předíně dne 4.5.2020

 

Informace ve formátu "pdf" zde.


dub 21

Informace o otevření školy v rámci uvolňování krizových opatření

 

Informace o otevření školy v rámci uvolňování krizových opatření

 

1/ Od 25.5.2020  mohou do školy chodit žáci prvního stupně, ale pouze za přísných

 hygienických opatření a velmi specifických podmínek.

 • Měření teploty, roušky, dezinfekce, bezpečná vzdálenost mezi žáky
 • Rodiče musí podepsat čestné prohlášení, že se dítě nestýká s nikým z rizikových skupin /senioři nad 65 let, chronicky nemocní – cukrovka, astma, vysoký krevní tlak, …/
 • Dítě je třeba do školy závazně přihlásit minimálně týden před otevřením
 • Rodiče, jejichž děti půjdou do školy, zřejmě ztratí nárok na ošetřovné
 • Docházka bude dobrovolná, žáci mohou i nadále zůstávat doma a věnovat se distanční výuce
 • Nepůjde o klasické vyučování, žáci budou pouze pod pedagogickým dohledem plnit úkoly, které jsou zadávány domů
 • Po jednom v lavicích, velmi omezený volný pohyb, na WC a na chodbu po jednom, žákům nebude umožněn pobyt v tělocvičně, na školním hřišti a na školní zahradě
 • Škola bude otevřená pro žáky jenom dopoledne, odpolední aktivity se konat nebudou /ŠD, kroužky/
 • Školní jídelna nebude v provozu, žáci nebudou mít školní oběd
 • Žáci budou rozděleni do malých skupin, ve skupině budou zřejmě žáci různých ročníků, vytvořené skupiny se nebudou potkávat a jejich složení musí zůstat po celou dobu stejné, ani učitelé se nemohou u dětí střídat
 • Je pravděpodobné, že s žáky nebude pracovat jejich třídní učitel, na kterého jsou zvyklí

Rodiče musí velmi zodpovědně zvážit, zda děti do školy pošlou a vystaví je tím velmi přísnému režimu, na který nejsou zvyklé a zároveň vysokému riziku možné nákazy.

To, že se dítě doma nudí a chce jít do školy, je neadekvátní důvod k podstoupení poměrně vysokého zdravotního rizika pro celou rodinu.

 

2/ O znovuotevření mateřské školy zatím neuvažujeme.

    Dodržování přísných hygienických podmínek je u malých dětí velmi náročné, téměř nemožné.

 

3/ Rádi bychom ale školu otevřeli pro žáky devátého ročníku a pomohli jim s přípravou na přijímací zkoušky. Uděláme to hned, jak jen to bude možné /červen?/.

 

Do konce dubna by mělo MŠMT vydat podrobný metodický pokyn ke znovuotevření škol. Sledujte www.zspredin.cz, na začátku května budou výše uvedené informace upřesněny.

 

Informace ve formátu "pdf" zde.

 

                                                                                 Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

V Předíně dne 21.4.2020


dub 20

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
I přes to, že od 16.3.2020 probíhá distanční výuka, bude žákům na konci školního roku vystaveno závěrečné vysvědčení.
 
Podklady pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků:
1/ známky za únor a březen, kdy byli žáci přítomni ve škole
2/ hodnocení vyplývající z distančního vzdělávání
3/ hodnocení za první pololetí školního roku
 
Ještě nevíme, jakou formou bude žákům vysvědčení předáno.

dub 02

Zápis prvňáčků

 

Zápis prvňáčků

Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne dne 22.4.2020.

Vzhledem  k současné nepříznivé situaci bude zápis bez přítomnosti dětí a rodičů, proběhne pouze formálně.
Rodiče dětí, které navštěvují MŠ Předín, již formulář žádosti o přijetí do ZŠ mají, pro ostatní k dispozici ZDE.
Vyplněnou žádost je třeba zaslat poštou na adresu: ZŠ a MŠ Předín, Předín 139, 675 27, a to nejpozději do 22.4.2020.

bře 30

Informace o úplatě za ŠD

Informace o úplatě za ŠD
V souvislosti s uzavřením ZŠ bude snížena úplata za školní družinu.
Bližší informace budou rodičům podány po obnovení provozu ŠD.

bře 19

Oznámení vedoucí školní jídelny

V úterý 17. března 2020 proběhla formou inkasa obvyklá platba za stravné za měsíc březen 2020.
Vzhledem k vyvíjející se situaci mimořádného uzavření škol byly částky vypočítané pouze za již odebranou stravu v měsíci březnu.

 

Ing. Iva Ozoráková

vedoucí školní jídelny


bře 16

Vážení rodiče, milí žáci

 

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jistě víte, škola je od 16.3.2020 až do odvolání uzavřena, jarní prázdniny se nám tím nečekaně protáhnou. Výuka bude probíhat doma podle zadávaných úkolů. Úkoly budou zasílány na mailové adresy rodičů nebo žáků. První „várka“ úkolů je zatím na 2 týdny, dál uvidíme, jak se situace vyvine. V případě jakýchkoli nejasností konzultujte vše mailem s konkrétními učiteli.

Doporučujeme také žákům sledovat na ČT2 program UČÍTELKA:

 • 1. stupeň od 9.00 do 12.00 hod.
 • 2. stupeň od 12.00 do 15.00 hod.
 • Příprava na přijímací zkoušky úterý a čtvrtek odpoledne

Jestli si žáci nechali ve škole nějaké učebnice nebo sešity, které budou k samostudiu potřebovat, mohou si pro ně do školy přijít v úterý 17.3. a ve středu 18.3. v době od 8.00 do 12.00 hod. nebo po telefonické domluvě /tel. 728 031 831/. V tuto dobu si mohou rodiče vyzvednou také žádost o ošetřovné.

Věnujte, prosím, plnění zadávaných úkolů velkou pozornost, neberte to lehkovážně, pracujte pilně a systematicky, nejlépe denně. Žáci devátého ročníku by se měli zaměřit hlavně na přípravu na přijímací zkoušky a na závěrečné ročníkové práce.

Dávejte na sebe všichni pozor a až tato mimořádná a nepříjemná situace pomine, znovu se sejdeme ve škole a zvýšeným úsilím vše potřebné doženeme.

 

                                                                                               Mgr. Libuše Vyhnálková

                                                                                               ředitelka ZŠ a MŠ Předín